Zamówienia

Procedury składania zamówień w firmie PeZeT : Aby zamówienie mogło być zrealizowane szybko i bez konieczności odsyłania kopii faktury należy wypełnić oświadczenie i wysłać je na adres firmy (stałe) lub faxem (jednorazowe).
Każde zamówienie poza złożonym osobiście zostanie potwierdzone drogą podaną w zamówieniu.

Formularze zamówień :

Zamówienie programu KANTOR 2000
Zamówienie programu Rejestr Transakcji GIIF
Zamówienie tablicy kursów walut
Zamówienie zabezpieczenia komputera ZAB-PC
Zamówienie wyświetlacza należności
Zamówienie zegara
Zamówienie wyświetlacza numerów pieśni kościelnych